Neonatologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a. s.
za podpory Neonatologické společnosti ČLS JEP a Neonatologické sekce ČAS

pořádají

XXV. CELOSTÁTNÍ KONFERENCI OŠETŘOVATELSKÝCH PROFESÍ
PRACUJÍCÍCH V PÉČI O NOVOROZENCE
Congress Hotel Clarion
(Pražská 14, České Budějovice)

Programová brožura ke stažení zde

Přihlášky k AKTIVNÍ účasti společně s abstraktem přijímáme nejpozději do 31. 3. 2016 přes www.cbneonatologie2016.cz.

            Předpokládaná délka přednášky 10 min.

            Přijatá sdělení zamýšlí organizátor akce vydat na CD (s ISBN číslem). Dále je chce uveřejnit na webových stránkách www.neonatology.cz. Souhlas vyjádříte prostřednictvím webového formuláře. V tomto případě prosíme o zaslání plného znění v textové podobě, výjimečně v power pointu, nejpozději do 15. 4. 2016 na adresu pr@nemcb.cz. Obrázky prosíme zaslat ve formátu jpg, tif, pdf samostatně.

            Pokud plné znění neobdržíme, a budete s publikováním souhlasit, uveřejníme pouze abstrakt.

            Příspěvky nejsou honorovány! 1. autor sdělení neplatí účastnický poplatek.

 

Přihlášky k pasivní účasti (včetně dokladu o zaplacení – viz dále) prosíme odeslat nejpozději do 6. 5. 2016 přes www.cbneonatologie2016.cz.

 

Akce byla zařazena do kreditního systému dle vyhlášky MZ ČR č. 4/2010 Sb.

 

Účastnický poplatek: 600 Kč včetně 21 % DPH (zahrnuje účast na přednáškách a občerstvení).

Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 7. 5. 2016 na účet č.: 37035231/0100

v. s. 169408.

Informace k přihláškám fyzických osob: Mgr. Blanka Záleská: knihovna@nemcb.cz,

387 872 073

 

Přihlášky pro firmy: Martina Mikešová, mikesova.martina@nemcb.cz , 387 872 982, 702 189 186

 

Ubytování doporučujeme zajistit si prostřednictvím Cestovní kanceláře Saturn přes www.cbneonatologie2016.cz.

Kontakt pro ubytování: masackova@cksaturn.cz, 725 582 195, 386 100 147.